top of page

VISIE

De visie van het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen is gebouwd op vier belangrijke pijlers.

 

 

 

1) VAN ONDERUIT WERKEN

De jongeren bepalen voor een groot deel wat in het jeugdcentrum gebeurt. De begeleiders luisteren zonder onderscheid naar vragen, ideeën en problemen die jongeren hebben met de visie en het doel van het ROJM. Zo krijgen ze een actieve en directe invloed en kweken de jongeren verantwoordelijkheid en nauwe betrokkenheid bij het centrum.

 

2) WERKEN MET RESPECT VOOR DE EIGENHEID VAN DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN

Het ROJM schenkt veel aandacht aan wederzijds respect omdat dit een belangrijke stap is naar een multiculturele samenleving. Het centrum heeft een voorbeeldfunctie voor de jongeren en wil ook extra aandacht besteden aan andere jongeren die hun eigenheid in de maatschappij dreigen te verliezen.

 

3) WERKEN AAN EEN POSITIEF ZELFBEELD

Iedereen heeft een identiteit nodig om in (op) te groeien. Daarom probeert het ROJM een positieve en onbevooroordeelde omgeving te creëren waarin de jongeren kunnen opgroeien. Het jeugdcentrum is overtuigd dat zo meer kansen ontstaan voor een evenwaardige relatie en dat eindigt uiteindelijk in een uitwisseling van culturen.

 

4) STRIJD TEGEN DISCRIMINATIE EN RACISME

De ongelijkheid in de samenleving maakt het voor bepaalde mensen onmogelijk om te kunnen meedraaien in de samenleving. Evenwaardigheid zal er immers enkel zijn als alle vormen van racisme in de kiem worden gesmoord. Het ROJM klaagt ongelijkheid aan en treedt bewust op als signaliserend orgaan. Die visie is de basis voor het pedagogisch concept van het Regionaal Open Centrum. Inhoudelijk zal dit concept bijdragen aan de opvoeding van jongeren tot volwaardige burgers in een democratische samenleving.

bottom of page