top of page

Visie

De visie van het ROJM is gefundeerd op vier kernpijlers:

 

1) Bottom-up Benadering:

Wij koesteren een bottom-up benadering waarbij jongeren aanzienlijke invloed hebben op de activiteiten en beslissingen in het jeugdcentrum. We luisteren aandachtig naar de vragen, ideeën en zorgen van jongeren, wat hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid vergroot.

2) Respect voor Diversiteit:

We hechten grote waarde aan wederzijds respect, wat een essentiële stap is naar een inclusieve samenleving. Het ROJM fungeert als rolmodel voor jongeren en besteedt extra aandacht aan degenen die dreigen hun culturele identiteit te verliezen.

3) Bevordering van Positief Zelfbeeld:

Een positieve en onbevooroordeelde omgeving is cruciaal voor het bevorderen van een gezond zelfbeeld bij jongeren. Ons jeugdcentrum streeft ernaar om kansen te creëren voor evenwaardige relaties en de uitwisseling van culturen.

4) Bestrijding van Discriminatie en Racisme:

Ongelijkheid in de samenleving belemmert de volwaardige deelname van bepaalde groepen. We erkennen dat volledige gelijkheid alleen kan worden bereikt door racisme in al zijn vormen actief te bestrijden. Het ROJM neemt een standpunt in tegen onrechtvaardigheid en fungeert als een signaal voor verandering.

Deze visie vormt de kern van ons pedagogisch concept en draagt bij aan de opvoeding van jongeren tot actieve en gelijkwaardige burgers in een democratische samenleving."

logo_rojm_zwart_vogel_mt_tekst__1_-removebg-preview.png
zwthumbnail_image__1_-removebg-preview.png
MECHELEN_partnerlogo_R_2PMS.jpg
Vlaanderen.png
Kopie van Logo EU .jpg

Partners

bottom of page