top of page

ROJM OP STAP

ROJM OP STAP: Samen naar Succes!"

Het project 'ROJM SAMEN Op-Stap' richt zich op twee specifieke doelgroepen: jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond die vaak over het hoofd worden gezien door de arbeidsmarkt, en vluchtelingen en nieuwkomers.

Deze doelgroepen worden actief bereikt via onze jeugdwerkinitiatieven en nauwe samenwerkingen met organisaties, met name Welcome in Mechelen. Ons project is sterk gericht op maatwerk, waarbij we specifieke aandacht besteden aan het opbouwen van sociaal netwerk en het aanpakken van randvoorwaarden.

Onze begeleiding is gericht op het vinden van werk voor alle deelnemers, vaak via sociaal jobhunting of andere maatregelen die aansluiten bij hun individuele behoeften. We investeren ook in begeleiding naar opleidingen voor knelpuntberoepen, gezien de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

In de afgelopen twee jaar hebben we meer dan honderd mensen bereikt, waarbij we een aanzienlijke groep hebben geholpen bij het vinden van passende banen, maar ook bij het volgen van opleidingen en stages.

Onze dank gaat uit naar het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor hun vertrouwen en subsidies. Hierdoor is ons project mogelijk gemaakt en kunnen we gedurende deze periode opnieuw minstens 100 deelnemers ondersteunen, bruggen bouwen, coaching bieden en onze aanwezigheid in de arbeidsmarkt versterken.

Dit initiatief heeft zowel pedagogische als sociale voordelen die een positieve impact hebben op de gemeenschap.

Pedagogische voordelen:
1. Op maat gemaakte ondersteuning: We bieden individuele begeleiding om de specifieke behoeften van deelnemers aan te pakken, wat resulteert in betere kansen op werk en opleiding.

2. Competentieontwikkeling: Door deelnemers te helpen bij het vinden van geschikte banen en opleidingen, vergroten we hun vaardigheden en competenties, wat hun employability verbetert.

Sociale voordelen:
1. Sociale inclusie: Het project draagt bij aan de sociale integratie van migrantenjongeren, vluchtelingen en nieuwkomers door hen kansen te bieden op de arbeidsmarkt en deel te laten nemen aan de samenleving.

2. Versterken van de arbeidsmarkt: Door in te zetten op het invullen van knelpuntberoepen, draagt het project bij aan het versterken van de arbeidsmarkt en het verminderen van werkloosheid.

ROJM OP STAP is een waardevol initiatief dat individuen helpt om hun potentieel te benutten en tegelijkertijd een positieve impact heeft op de gemeenschap door middel van inclusie en economische groei.

Reizen met de trein
logo_rojm_zwart_vogel_mt_tekst__1_-removebg-preview.png
zwthumbnail_image__1_-removebg-preview.png
MECHELEN_partnerlogo_R_2PMS.jpg
Vlaanderen.png
Kopie van Logo EU .jpg

Partners

bottom of page