top of page

Pedogie ROJM

 Samen voor Kansen, Samen voor Jongeren!

Het ROJM staat voor:

1. Een uitgebreide basiswerking die onder andere een laagdrempelig jeugdhuis omvat. Professionele begeleiding biedt diverse activiteiten en trainingen aan en wint dagelijks het vertrouwen van jongeren.

2. Een zeer toegankelijk jeugdcentrum met een centrale locatie in de stad, ruime openingstijden en aantrekkelijke faciliteiten. De kwaliteit en diversiteit van aangeboden activiteiten en trainingen zijn sterke punten. Het professionalisme, uitstraling en beschikbaarheid van toegewijde begeleiders verlagen drempels, zodat zelfs de meest kwetsbare jongeren een plek kunnen vinden.

3. Een kwalitatief aanbod dat zich niet beperkt tot dure of opvallende activiteiten, maar juist gericht is op de behoeften van jongeren. Dit biedt een meerwaarde en stimuleert moeilijk bereikbare jongeren om aan een positief zelfbeeld te werken.

4. Ervaren begeleiding die een combinatie is van professionaliteit en toewijding, waarbij een relatie van wederzijds respect wordt opgebouwd. Vaak wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen en interculturele medewerkers die de leefwereld van jongeren goed begrijpen, wat resulteert in meer dan alleen recreatieve activiteiten.

5. Kennis van de doelgroep die vaak wordt gekenmerkt door maatschappelijke achterstelling, zoals schoolproblemen, beperkte kansen op de arbeidsmarkt en moeilijke woonomstandigheden. Het ROJM houdt rekening met zowel de persoonlijkheid als de maatschappelijke positie van deze jongeren en biedt een integrale benadering, met inzet op terreinen zoals onderwijs, werkgelegenheid, justitie en hulpverlening.

6. Zowel collectieve als individuele groei worden aangemoedigd. Het ROJM biedt jongeren een democratisch platform om hun stem te laten horen. Bij individuele klachten of specifieke kwesties wordt echter ook ondersteuning geboden. Het centrum motiveert jongeren om aan hun persoonlijke toekomst te werken, onder andere door hulp bij schoolwerk, begeleiding van vroegtijdige schoolverlaters, ondersteuning bij het vinden van werk en het aanmoedigen van ondernemerschap.

7. Gemeenschapsparticipatie, waarbij het ROJM erkent dat het een opvoedende rol heeft als een organisatie voor Kansarme Jongeren. Het doel is om jongeren op te voeden tot volwaardige burgers in de samenleving, met aandacht voor hun rechten en plichten, zelfs in de huiselijke sfeer. Het ROJM bouwt vertrouwen op met organisaties en instellingen die zich inzetten voor maatschappelijke gelijkheid.

logo_rojm_zwart_vogel_mt_tekst__1_-removebg-preview.png
zwthumbnail_image__1_-removebg-preview.png
MECHELEN_partnerlogo_R_2PMS.jpg
Vlaanderen.png
Kopie van Logo EU .jpg

Partners

bottom of page