top of page

ChatFlow

Groeien met Gesprekken

Op elke woensdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur brengen we onze jongeren samen in onze faciliteit voor een informatief moment. Tijdens deze bijeenkomsten worden uiteenlopende onderwerpen behandeld, variërend van geschiedenis tot actuele gebeurtenissen. Dit initiatief biedt zowel pedagogische als sociale voordelen die een positieve impact hebben op zowel de jongeren als de bredere gemeenschap:

Pedagogische voordelen:
1. Kennisverrijking: De bespreking van diverse onderwerpen biedt onze jongeren de mogelijkheid om hun kennis te vergroten en hun begrip van de wereld om hen heen te verdiepen.

2. Rolmodellen en gastsprekers: De uitnodiging van rolmodellen en gastsprekers verrijkt het leerproces van jongeren door hen bloot te stellen aan inspirerende persoonlijkheden en diverse perspectieven.

Sociale voordelen:
1. Bewustwording en empowerment: Het aanbieden van vormingen over drugs, alcohol, racisme en discriminatie vergroot het bewustzijn van jongeren over belangrijke maatschappelijke kwesties en stelt hen in staat om zelfbewuster en verantwoordelijker keuzes te maken.

2. Gemeenschapsopbouw: Het samenbrengen van jongeren om openlijk te praten over hun vragen en zorgen versterkt de gemeenschapsbanden en bevordert een gevoel van verbondenheid onder jongeren.

Kortom, deze wekelijkse bijeenkomsten zijn een waardevol platform waar onze jongeren hun nieuwsgierigheid kunnen uiten en essentiële kennis en inzichten kunnen verwerven. Het draagt bij aan hun persoonlijke groei en versterkt de gemeenschap door bewustzijn en dialoog te bevorderen.

therapie sessie
logo_rojm_zwart_vogel_mt_tekst__1_-removebg-preview.png
zwthumbnail_image__1_-removebg-preview.png
MECHELEN_partnerlogo_R_2PMS.jpg
Vlaanderen.png
Kopie van Logo EU .jpg

Partners

bottom of page