top of page

Mobiel

ROJM Mobiel: Vertrouwen, Kansen, Gemeenschap - Samen Sterker!

ROJM Mobiel: Bouwen aan Vertrouwen, Kansen en Gemeenschap

In het jeugdwerk van ROJM Mobiel blijft de straat een cruciale en relevante plek om met jongeren te werken. Ons belangrijkste doel is het opbouwen van een sterke vertrouwensrelatie met jongeren, en dit is een langetermijninspanning die we met toewijding nastreven.

Onze toegewijde medewerkers staan open voor de jongeren en zijn vooral actief tijdens evenementen zoals fuiven en happenings, waar jongeren samenkomen en zich uiten. Hieruit vloeien aanzienlijke pedagogische en sociale voordelen voort voor zowel de jongeren als de gemeenschap als geheel.

Pedagogische voordelen:
1. Vertrouwensrelaties: Het opbouwen van vertrouwen met jongeren legt de basis voor een effectievere pedagogische interactie. Jongeren voelen zich gehoord, begrepen en gesteund in hun ontwikkeling.

2. Individuele begeleiding: Ons mobiel jeugdwerk biedt individuele ondersteuning en hulp bij problemen waarmee jongeren worden geconfronteerd. Dit bevordert hun persoonlijke groei en welzijn.

3. Conflictbemiddeling: We bemiddelen bij conflicten, wat jongeren helpt om op een constructieve manier met verschillende situaties om te gaan en conflicten op te lossen zonder geweld of escalatie.

Sociale voordelen:
1. Gemeenschapsbetrokkenheid: ROJM Mobiel draagt bij aan een sterkere gemeenschap door jongeren te ondersteunen en hen actief te betrekken bij activiteiten en evenementen. Dit versterkt de sociale cohesie en verbondenheid binnen de gemeenschap.

2. Preventie van ongewenst gedrag: Onze inspanningen om jongeren te beschermen tegen racisme en hen te weerhouden van ondoordachte daden als gevolg van onrecht dragen bij aan een veiligere en meer inclusieve gemeenschap.

Kortom, ROJM Mobiel staat voor het opbouwen van vertrouwen, het bieden van kansen voor groei en het versterken van de gemeenschap door middel van actief mobiel jeugdwerk. Samen werken we aan een toekomst waarin jongeren gedijen en bijdragen aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving.

AdobeStock_429327318
logo_rojm_zwart_vogel_mt_tekst__1_-removebg-preview.png
zwthumbnail_image__1_-removebg-preview.png
MECHELEN_partnerlogo_R_2PMS.jpg
Vlaanderen.png
Kopie van Logo EU .jpg

Partners

bottom of page