top of page

ROJM Mobiel 

De straat blijft een belangrijke plek om met jongeren te werken. Het Mobiel jeugdwerk wil op de eerste plek een vertrouwensrelatie opbouwen.

Dit is een werk van lange adem!

De medewerkers willen voor de jongeren open staan en treden vooral op tijdens fuiven en happenings.

Het mobiel jeugdwerk biedt hulp bij individuele problemen, bemiddelingen in conflicten en contact met instellingen .

we trachten ze te beschermen tegen racisme en te weerhouden van stommiteiten ten gevolgen van onrecht.

meer info? mail naar communicatie@rojm.be

bottom of page