top of page

Leer Werk

"Samen bouwen aan een betere toekomst: Jongeren in actie voor groei en gemeenschap!"

Jongeren uit het deeltijds onderwijs en langdurige werkloze jongeren krijgen in dit programma de kans om waardevolle werkervaring op te doen en positieve attitudes te ontwikkelen in realistische werksettings. Deze initiatieven dragen niet alleen bij aan de persoonlijke groei van de jongeren, maar hebben ook aanzienlijke pedagogische en sociale voordelen die een positieve impact hebben op de bredere gemeenschap.

Pedagogische voordelen:
1. Praktische vaardighedenontwikkeling: Door deel te nemen aan renovatiewerkzaamheden voor andere vzw's of openbare besturen in hun eigen leerwerkplaats, krijgen jongeren de kans om praktische vaardigheden te verwerven in sectoren als bouw en renovatie. Dit verbetert hun vakbekwaamheid en vergroot hun inzetbaarheid.

2. Levenslang leren: Het programma moedigt een levenslange leerhouding aan door jongeren nieuwe vaardigheden en kennis bij te brengen, waardoor ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen, ook na afronding van het programma.

3. Professionele begeleiding: Jongeren krijgen ondersteuning en begeleiding van ervaren professionals, wat hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling bevordert.

Sociale voordelen:
1. Sociale integratie: Door deel te nemen aan realistische werksituaties, leren jongeren essentiële sociale vaardigheden, zoals teamwork, communicatie en probleemoplossing. Dit draagt bij aan hun sociale integratie en verbetert hun vermogen om effectief in de samenleving te functioneren.

2. Gemeenschapsbetrokkenheid: Het programma biedt jongeren de kans om bij te dragen aan de gemeenschap door renovatiewerkzaamheden uit te voeren voor andere vzw's en openbare besturen. Dit draagt bij aan het verbeteren van de leefomgeving en versterkt de banden tussen jongeren en de bredere gemeenschap.

3. Reductie van werkloosheid: Door langdurig werkloze jongeren werkervaring te bieden, vergroot het programma hun kansen op duurzame werkgelegenheid. Dit leidt tot een lager werkloosheidspercentage in de gemeenschap en draagt bij aan economische stabiliteit.

Al met al is dit initiatief niet alleen gunstig voor de individuele jongeren, maar heeft het ook positieve gevolgen voor de gemeenschap door de ontwikkeling van vaardigheden, positieve attitudes en maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen, en door bij te dragen aan het verminderen van werkloosheid.

Voor meer informatie over dit programma kunt u contact opnemen via communicatie@rojm.be.

werknemer industrie

Partners

lies1-removebg-preview.png
lies2-removebg-preview.png
logo_rojm_zwart_vogel_mt_tekst__1_-removebg-preview.png
zwthumbnail_image__1_-removebg-preview.png
MECHELEN_partnerlogo_R_2PMS.jpg
Vlaanderen.png
Kopie van Logo EU .jpg

Partners

bottom of page