top of page

rojm

ONDERNEMERSCHAP

Sedert 1 januari 2014 is er een nieuw project opgezet  met als doel het ondernemerschap bij jongeren te stimuleren . 

 

HET STREEFDOEL IS JAARLIJKS TWEE MINI ONDERNEMINGEN TE HELPEN OPSTARTEN.

Dit project is erkend als bovenlokaal project door de Vlaamse Overheid.

bottom of page