top of page

ROJM PEDAGOGIE

Het ROJM staat voor:

 

een brede basiswerking 

 

met o.a. een laagdrempelig jeugdhuis. De professionele begeleiding biedt tal van activiteiten en vormingen aan en zoekt en krijgt dagelijks het vertrouwen van de jongeren.

 

een erg toegankelijk jeugdcentrum

 

DEZE wordt verzekerd door haar centrale ligging in de stad, de ruime openingsuren en de aantrekkelijke inrichting van de lokalen. De kwaliteit en de verscheidenheid aan activiteiten en vormingen zijn een troef van het centrum. Het professionalisme, uitstraling en de beschikbaarheid van de geëngageerde begeleiders zorgen tenslotte voor een drempelverlagende factor. Eindresultaat is het ROJM waarin ook de minst sterke jongeren hun plaats kunnen vinden.

 

een kwalitatief aanbod

 

DIt schuilt niet in dure of blinkende activiteiten, maar wel in de goede afstemming ervan op de jongeren. Dit is een meerwaarde die het ROJM aanbiedt. Hierdoor kan het moeilijk bereikbare jongeren stimuleren en zo HELPEN meewerken aan een positief zelfbeeld.

 

een ERVAREN begeleiding

 

Dit is een mix van professionalisme en engagement waarbij we aan een relatie van wederzijds respect bouwen.

Om dit te bereiken werkt het ROJM vaak met ervaringsdeskundigen en interculturele medewerkers die de leefwereld van de jongeren goed kennen. Die vertrouwensbasis zorgt ervoor dat het ROJM meer biedt dan een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding.

 

KENNIS VAN DE DOELGROEP

 

ONZE jongeren ZIJN vaak getekend door maatschappelijke achterstelling. Denk hierbij aan schoolachterstelling en -stand, de zwakke positie op de arbeidsmarkt en de pijnlijke woonomstandigheden die een groot deel van de jongeren treffen. Het ROJM laat dit niet aan zich voorbij gaan en beseft dat wanneer men wil werken met deze jongeren je de persoonlijkheid én de maatschappelijke positie van die jongeren in rekening MOET brengen.

DEZE integrale benadering vertrekt vanuit zinvolle vrijetijdsbesteding, maar beperkt zich daar niet toe. Het jeugdcentrum is daarom actief op verschillende terreinen zoals onderwijs, tewerkstelling, justitie en hulpverlening. Hieruit ontstonden enkele werkingen: ‘ROJM Tewerkstelling’, de onderwijsprojecten (vaak in nauwe samenwerking met het Schoolopbouwwerk-team te Mechelen) en het ‘Mobiele Jeugdwerk’. Die componenten bewezen doorHEEN de jaren hun nut .

 

 

collectieve en individuele groei

 

Het ROJM biedt die jongeren een democratisch platform om hun stem hoorbaar te maken.

Bij individuele klachten of specifieke zaken heeft collectief signaliseren echter weinig zin. Daarom steunt het jeugdcentrum ook de individuele belangeN.

HET ROJM blijft hen motiveren om aan hun persoonlijke toekomst te werken. Dit doen we door de jongeren te begeleiden bij hun schoolwerk, het stimuleren van vroegtijdige schoolverlaters de draad terug op te pakken, het ondersteunen van werkzoekenden een gepaste job te vinden en ondernemerschap voor deze die er interesse in tonen.

 

gemeenschapsparticipatie

het ROJM realiseert dat ze als Werking Kansarme Jongeren (WKJ), een opvoedende taak heeft. Zo willen we de jongeren mee opvoeden tot volwaardige burgers in de samenleving met aandacht voor hun rechten en plichten.

Dit trachten we door te trekken tot in de huiselijke sfeer. Daarom hebben we veel aandacht en respect voor de achtergrond van elke jongere.

Het ROJM bouwt verder een vertrouwensband op met alle organisaties en instellingen die streven naar maatschappelijke gelijkheid.

bottom of page