top of page

rojm 
LINKERS 2.0  TRANSITIE TRAJECTEN

Leefloopbaanbegeleiding in "Krachtige Scholen"

LinKerS biedt transitietrajecten voor leerlingen uit de 2de en 3de graad van het technisch secundair onderwijs en het voltijds en deeltijds beroepssecundair onderwijs in de provincie Antwerpen, die door de school en het CLB geïdentificeerd worden als potentieel vroegtijdige schoolverlaters, omwille van een gebrek aan perspectief.

 

Via een transitietraject moedigen we deze leerlingen aan om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden en bieden we een warme overdracht naar de arbeidsmarkt en/of een (vervolg)opleiding.

 

De intensieve trajecten zijn individueel maatwerk waarbij we samen met de leerling en zijn netwerk op zoek gaan naar perspectief. We werken aanklampend, handelingsgericht en oplossingsgericht en focussen op verschillende levensdomeinen. Dit doen we aan de hand van de methodiek ‘Missing Link’.

Hoe aanmelden?

Mail naar communicatie@rojm.Be met de vraag naar een transitietraject.

 

LinKerS is een samenwerkingsverband tussen Arktos vzw, Emino, Profo en RoJM. 

 

De trajecten worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming, met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

Het project loopt van 1 september 2022 tot en met 30 juni 2023.

combinatielogo_esf_0.jpg
bottom of page