top of page

Project

Leren en Werken

Reeds vele jaren werkt ROJM samen met het Deeltijds Onderwijs om jongeren te ondersteunen bij hun eerste stappen naar werk. De bedoeling is dat de jongeren uiteindelijk een contract hebben bij een werkgever. Ideaal is dat ze na de schoolperiode bij deze werkgever met een voltijds contract kunnen blijven werken.
 
  1. Aanloopfase Vorming
 
Wanneer een leerling de eerste stappen zet richting tewerkstelling, komt deze in de aanloopfase vorming. De nadruk ligt op vorming: zichzelf en de arbeidsmarkt beter leren kennen om een beeld te krijgen van zijn of haar doel op de arbeidsmarkt. ROJM kiest ervoor de jongeren snel individueel te begeleiden naar en op een stageplaats met veel leerkansen.
 
2. Aanloopfase Werkervaring
 
Wanneer een leerling voldoende vaardigheden heeft geleerd voor de job van zijn of haar studierichting, is de aanloopfase werkervaring aangebroken. Dat is een echte aanloop naar een job met een contract bij een reguliere werkgever. De begeleiding van ROJM is erop gericht om de competenties op een professioneel niveau te krijgen. Dan pas kan de volgende stap naar een contract gebeuren.
 
3. Intensieve Begeleiding Alternerend Leren (IBAL)
 
Als een leerling kan beginnen werken met een deeltijds contract, is een begeleiding in het begin echt wel aangewezen. ROJM wordt dan ingeschakeld om een optimale communicatie te hebben tussen jongere en werkgever. De 10 sleutelcompetenties die elke werkgever verwacht, zoals teamwork, ordelijkheid of zelfstandigheid, worden verder ontwikkeld. Hopelijk komt er dan een blijvende werkrelatie tot stand die ook na de schoolperiode verdergaat.
 
Om deze 3 projecten te realiseren krijgt ROJM financiële ondersteuning van ESF. In samenwerking met de scholen worden op jaarbasis gemiddeld meer dan 70 jongeren begeleid. De meesten kennen hierdoor een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt.
combinatielogo_esf_0.jpg
bottom of page