top of page
  1. E-maildisclaimeR    

  • ROJM e-mail bericht en/of de toegevoegde bestanden bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie.

    • De ontvanger dient deze informatie in dat geval strikt geheim te houden.              Indien u niet de bedoelde bestemmeling van dit e-mail-bericht bent of indien u dit e-   mailbericht per vergissing ontvangen hebt, wordt u verzocht ons onmiddellijk   hiervan op de hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mail-bericht   te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en zonder het aan derden   ter kennis te brengen.    

    • Elke visie of opinie, opgenomen in dit e-mail-bericht, is enkel deze van de auteur van het bericht en vertegenwoordigt slechts deze van het ROJM wanneer de auteur hiervoor over de nodige delegatie beschikt.

    • Het ROJM kan niet garanderen dat dit bericht zonder wijzigingen via het internet ter bestemming komt.

bottom of page